MUHU MTB CUP 2021

( Muhu - duch Jizerských hor )

Pořadatel: Czech MultiSport Coaching

Informace: Vladislav Karásek tel. 606 841882, email: vladislav.karasek@gmail.com 

Termíny závodů: 29. dubna 2021, 6.května 2021, 9.května 2021

Místo startu: Lyžařský areál Břízky - Jablonec nad Nisou


JAK TO BUDE CELÉ PROBÍHAT

Z důvodu současných platných restrikcí nemůžeme udělat hromadný závod, celá akce tedy bude probíhat po jednotlivcích s individuálními starty

- den před startem závodu budou vyznačeny jednotlivé okruhy a bude možnost si je projet a seznámit se s nimi

- v den závodu je trénink na trati povolen do 10:45 hod.

- u registrace si vyzvednete startovní číslo s čipem a připevníte si jej na řidítka

- od 11 hodiny je možnost libovolně odstartovat projetím startovní brány (fotobuňky) a začíná se vám měřit závodní čas

- po absolvování všech předepsaných okruhů projedete cílovou bránou (fotobuňkou) a bude vám zaznamenám výsledný čas

- na absolvování závodu máte vždy jen jeden pokus! 

- startovní číslo vám zůstává do dalšího závodu a nemusíte si jej příště vyzvedávat


Přihlášky a prezentace:

do závodu je zapotřebí se předem registrovat. Závodníci bez zaslané přihlášky nebudou puštěni na start.

Startovné:

 • 100 Kč/závod - po odeslání přihlášky vám budou do zadaného emailu přijdou informace o platbě. 
 • Platba startovného na místě není možná!


Vyhlášení:

V jednotlivých závodech vyhlašujeme prvních 5 v každé kategorii, kteří obdrží věcné ceny.

V celkovém hodnocení při finálovém závodě vyhlásíme prvních 5 v každé kategorii.

Nejlepší škola v celkovém hodnocení získává vítězný pohár!

Nejlepší tým v celkovém hodnocení získává vítězný pohár!

Ceny pro vítěze budou připravena na prodejně endorfin factory k vyzvednutí

Cyklistická přilba je povinná!!! Závodí se na vlastní nebezpečí !!! Závody probíhají v duchu fairplay a není povolena jakákoliv pomoc druhé osoby nebo zkracování okruhu !!!

Pár slov závěrem:

Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku, před závodem a po celou dobu závodu.Závod je součástí seriálu 

SEVEROČESKÝ MTB POHÁR 2021


Trasa bude vždy označena nejpozději v podvečer před závodem. Okruh je možné si předem projet a seznámit se s ním. Každá kategorie má svůj okruh a rozdílný počet okruhů. Závody probíhají v duchu fairplay a není povolena jakákoliv pomoc druhé osoby nebo zkracování okruhu. 


Starty jednotlivých kategorií pro individuální  závod:

 • startovat můžete kdykoliv v uvedený den startu od 11:00 hod do 19:00 hod
 • čas se vám začne měřit po průjezdu startovní fotobuňkou, po absolvování předepsané tratě a průjezdu cílem se čas zastaví

Starty jednotlivých kategorií pro hromadný závod:

 • 17:00 - předžáci (předžákyně)
 • 17:10 - mladší žáci 1 (ml. žákyně 1)
 • 17:30 - mladší žáci 2 (ml. žákyně 2)
 • 17:50 - starší žáci 1 (st. žákyně 1)
 • 18:20 - muži OPEN
 • 18:21 - junioři (juniorky) a Ženy Open
 • 18:22 - starší žáci 2 (st. žákyně 2)

* časový harmonogram se může ještě měnit v závislosti na množství přihlášených závodníků

Kategorie:

vždy rozhoduje počet let, kolika dosáhnete v konkrétním kalendářním roce !

 • předžáci (žákyně) 5 - 6 let (2016 - 2015)
 • mladší žáci 1 (ml. žákyně 1) 7 - 8 let (2014 - 2013)
 • mladší žáci 2 (ml. žákyně 2) 9 - 10 let (2012 - 2011)
 • starší žáci 1 (st. žákyně 1) 11 - 12 let (2010 - 2009)
 • starší žáci 2 (st. žákyně 2) 13 - 14 let (2008 - 2007)
 • junioři (juniorky) 15 - 18 let (2006 - 2003)
 • muži (ženy) OPEN 19 let a starší (2002 a starší)

Konkrétní okruhy a počty kol budou zveřejněny v podvečer, před startem každého jednotlivého závodu.

Pravidla:

 • Všichni závodníci statují na vlastní nebezpečí
 • Na trati je povinná cyklistická přilba
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie, pořadatelů a budou ctít pravidla a zásady Fair Play
 • Závod je zdravotnicky zajištěn

Celkové hodnocení:

 • do celkového hodnocení závodu se přidělují body od 30 za vítězství do 1 bodu
 • není povinností startovat za některou ze škol nebo za některý tým
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se sčítají body všech žáků, kteří se při prezentaci přihlásí pod odpovídajícím názvem školy
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se počítají také body ze závodu juniorů a open. Bodování od 30 do 1 bodu