AREÁL VESEC u LIBERCE

MUHU CYKLOKROS 

Seriál cyklistických závodů na cyklokrosovém kole nebo případně také na horském kole v nenáročném terénu. Jedná se o krátké atraktivní závody, které jsou dobře dostupné divákům. Závody jsou určeny pro širokou veřejnost i zapálené závodníky.

ROČNÍK 2023

úterý 26. ZÁŘÍ 2023

středa 4.ŘÍJNA 2023

středa 11.ŘÍJNA 2023


Místo konání závodu

Areál je využíván celoročně - asfaltové cestičky jsou v letní sezóně vhodné pro cyklistiku i pro in-line brusle. Areál je hojně využíván i maminkami s malými dětmi. V zimní sezóně je areál vhodný pro milovníky dlouhé bílé stopy a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé běžkaře.

Kategorie

* dle ročníku narození

kluci (*2015 - 2016)

Žáci MLADŠÍ (*2012 - 2014)

Žáci STARŠÍ (*2010 - 2011)

Kadeti (*2008 - 2009)

Junioři (*2006 - 2007)

Muži (*2005 a starší)

holky (*2015 - 2016)

Žákyně MLADŠÍ (*2012 - 2014)

Žákyně STARŠÍ (*2010 - 2011)

Kadetky (*2008 - 2009)

Juniorky (*2006 - 2007)

Ženy (*2005 a starší)

Startovné

Předem přihlášeni

platbu je zapotřebí odeslat nejpozději do 2 dnů od přihlášení

100 Kč

Nově příchozí a přihlášeni až na místě

pokud se nestihneme přihlásit a poslat platbu, je možnost se přihlásit a zaplatit v hotovosti na místě 

200 Kč

Závod je možnost absolvovat na cyklokrosovém kole, gravel biku nebo horském kole!

Mapa okruhu

!!Změna v časovém programu!!

15:30: otevření kanceláře závodu

16:00: start kluci/holky + mladší žáci a žákyně

16:20: start starší žáci / starší žákyně + kadeti/kadetky

17:00 - junioři / juniorky / muži / ženy

17:50 - vyhlášení výsledků

Doba trvání závodu

KLUCI + HOLKY 10 minut
MLADŠÍ ŽÁCI + MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 15 minut 
STARŠÍ ŽÁCI + STARŠÍ ŽÁKYNĚ 20 minut  
KADETI + KADETKY 25 - 30 minut 
JUNIOŘI, ŽENY 40 minut
MUŽI 45 minut

Ochranná plná přilba je povinná

U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

- Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody cyklokrosu.

- Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.

- Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.

- Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

- Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů a respektovat je.

- Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.

- Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.

- Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.

- Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.


Účastník před startem stvrzuje svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body bere na vědomí.


PARTNEŘI ZÁVODU

Fotogalerie